Bu makalede Present Continuous ile Simple Present Tenseler karşılaştırılmıştır.

a) Konuşmanın geçtiği anda ya da o sıralarda yapmakta olduğumuz işleri Present Continuous ile (I am doing) ; genelde yaptığımız işleri, alışkanlıklarımızı ise Simple Present ile (I do ) anlatırız demiştik.

Father is in his room now. He is resting. (now)
Father always rests in his room in the afternoon. (simple present)
I want to concentrate on my studies. That's why I'm not playing volleyball this year.
I usually play volleyball at the weekend. I don't play on weekdays.

b) Bazı fiiller sürerlik bildiren tense'lerle (I am doing, I was doing, I have been doing. etc.) kullanılmazlar. Bu fiiller, konuşma sırasında bizzat yapılmakta olan bir eylem (action) bildirmezler, durum ifade ederler.

"I'm writing now." ifadesinde, write fiili bir eylem bildirir. Yani benim şu anda yapmakta olduğum bir işi ifade eder.
"I know English." ifadesinde ise know fiili bir eylem bildirmez. Yani, kişinin yapmakta olduğu bir işi değil,statik bir durum bildirir.

Durum bildiren fiillerin şimdiki zaman ve geniş zaman için kullanımları aynıdır.

When I get up in the morning, I want to drink something immediately. (simple present)
I'm very thirsty. I want to drink something. (now)

People need money in order to live. ( simple present)
I need some money. Can you lend me some? ( now )

Bakınız: Progressive İle Kullanılmayan Fiiller

c) 'live' fiili ile sürekli oturduğumuz yeri ifade ediyorsak, geniş zaman kullanılır.

— Where do you live?
— I live in Istanbul.

— Where do your parents live?
— They live in Germany.

Ancak, geçici olarak ikamet ettiğimiz yeri şimdiki zamanla belirtiriz.

I moved to Istanbul only two weeks ago, and I'm living with my relatives for the time being.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
© 2015 Kelime Bilgisi
Coğrafya