Geçmişte başlayan, etkisi konuşulan anda da devam eden olaylar için kullanılır.

She has gone to London.
O Londra'ya gitti. (Şu anda orada)

Bu zamanla birlikte aşağıdaki zaman ifadeleri sıklıkla kullanılır:

recently/lately: son zamanlarda
since ... : ...'den beri
for ... : ... dır
just : henüz
already : zaten

Yukarıda üç nokta bırakılan yerlere bir zaman ifadesi gelir. Örneğin:

since 2011 : 2011'den beri
for 3 years : 3 yıldır


Cümle Yapısı

Olumlu cümle: Özne + have/has + Fiilin 3. hali

Olumsuz Cümle: Özne + haven't/hasn't + Fiilin 3. hali

Soru Cümlesi: Have/has + Özne + Fiilin 3. hali


Eğer özne I, you, we, they ise "have",

He, she, it ise "has" yardımcı fiili kullanılır.

Örneğin:

I have worked (Ben çalıştım)

She has worked (O çalıştı)


Olumlu Cümleye Örnekler

I have gone to cinema
(Ben sinemaya gittim)

She has watched the film.
(O, film izledi)


Olumsuz Cümleye Örnekler

I haven't eaten.
(Ben yemedim)

He hasn't lost his key.
(O, anahtarını kaybetmedi)


Soru Cümlesine Örnekler

Have you ever cooked?
(Hiç yemek pişirdin mi?)

Yes, I have (Evet, pişirdim)

No, I haven't (Hayır, pişirmedim)


Kullanıldığı Yerler

1. Geçmişte yapılmış olan eylemler zaman belirtmeden anlatılıyorsa:

They have painted their house.
(Onlar evlerini boyadılar)

2. Yakın geçmişte olup sonuçları ve etkileri bulunduğumuz zamanda devam eden eylemlerde kullanılır.

I have burnt myself.
(Kendimi yaktım) - Şu anda acı çekiyorum.

3. Henüz tamamlanmamış zaman dilimi belirtiliyorsa.

I've gone to cinema twice this week.
(Bu hafta iki kere sinemaya gittim.) - Hafta devam ediyor.

4. Bir cümle son günlerde anlamına gelen lately/recently ile bitiyorsa.

Have you ever seen your uncle recently?
(Son günlerde amcanı gördün mü?)

5. Bir cümle since ya da for ile bitiyorsa

He has been the manager for three months.
(O, üç aydır müdürdür)

They have lived in this town since 2011.
(Onlar 2011'den beri bu kasabada taşıyordu.)


Aşağıdaki fiilleri Present Perfect Tense ile yazın:

1. I _________________________ (read) this book.

2. My mum ____________________________ (make) a delicious cake!

3. I _________________________ (not see) Mart since last month.

4. Oh, no! You _________________________ (break) mum's vase!

5. It ________________ (stop) snowing.

6. Somebody _____________________ (take) my coat!

7. I ___________________ (lose) my keys!

8. Jane _______________________ (wash) her car.

9. She ___________________ (drink) all the milk.

10. I ______________________ (tidy) my room.

Önceki
Önceki Konu:
Simple Past Tense

Yapılan Yorumlar

İhsan
İhsan
31 Mart 2015
Çok açık ve anlaşılır örneklerle yararlı oluyor. Boş zamanlarda oyun oynamak yerine güzel bir eğitim tekrarı olmuş.
hehe
hehe
06 Mayıs 2015
güzel fena sayılmaz

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
© 2021 Kelime Bilgisi
Coğrafya