1. DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN FİİLLER ( MENTAL STATE )

think
suppose
believe
imagine
realize
notice
recognize
know
understand
feel
doubt
remember
forget
want
need
prefer
mean

2- DUYGU BELİRTEN FİİLLER (EMOTIONAL STATE)

love
hate
like
dislike
appreciate
detest
loathe
fear
envy
mind
care
desire
wish
forgive

3- SAHİPLİK BİLDİREN FİİLLER ( POSSESSION )

possess
have
own
belong

4- DUYU FİİLLERİ ( SENSE PERCEPTIONS )

see *
hear
smell*
taste *
feel *

5- DİĞER DURUM BİLDİREN FİİLLER

look *
seem
appear*
owe
cost
weigh *
be *
exist
advise
promise
refuse
contain
consist of
include
sound

* Yanında yıldız olan fiiller, farklı bir anlamı taşıdıkları zaman, sürerlik bildiren tense'lerle kullanılırlar.NONPROGRESSIVE ( DURUM BİLDİREN) veya PROGRESSIVE ( EYLEM BİLDİREN )


think

'sanmak, zannetmek' anlamındaysa progressive tense'lerle kullanılmaz; 'düşünmek' anlamındaysa kullanılır.

I think she is a student.
I think they will visit us next week.
I'm thinking about going abroad next year.
She isn't, listening to the lesson now. She is thinking about her family.


see

'görmek' anlamındaysa ' -ing' almaz; 'görüşmek ' anlamındaysa ' -ing ' alır.

Right now, I'm looking out of the window. I see a lot of cars in the street and lots of people.
The doctor is seeing his patient now.
The manager is seeing one of the applicants now.


smell

'kokmak' anlamındaysa ' -ing' almaz; 'koklamak' anlamındaysa ' -ing' alır.

This perfume smells very nice.
These flowers smell awful. I can't keep them in the kitchen. Look! Mother is smelling the flowers.


have

Sahiplik bildiriyorsa, progressive tense'lerle kullanılmaz. Ancak, başka bir sözcükle birleşip eylem bildiriyorsa kullanılır.

Sorry, I can't lend you any money, because I don't have much now.
She has two brothers.
She is having breakfast now:
Father can't come to the phone. He is having a bath right now.


taste

Bir nesnenin tadından söz ediyorsak '-ing' almaz: 'tadına bakmak' anlamındaysa alır.

This soup tastes awful. I can't eat it.
(Çorbanın tadı berbat.)

The dinner looks bad but tastes delicious.
(Yemeğin görüntüsü kötü ama tadı güzel.)

What are you doing here in the kitchen?
I'm tasting the meal.


feel

Bir nesnenin bize verdiği duyguyu ifade ediyorsa ya da 'sezinlemek, ummak' anlamındaysa '-ing' almaz.

This pillow feels very hard.
(=This pillow is very hard. /Bu yastık çok sert.)

I feel something bad will happen.
(Kötü bir şeylerin olacağını hissediyorum/sezinliyorum.)

'hissetmek' anlamındaysa ' -ing ' alabilir.

I feel better today, = I'm feeling better today. ( Bugün kendimi iyi hissediyorum. )


look

'gibi görünmek' anlamındaysa ' -ing ' almaz; 'bakmak' anlamındaysa ' -ing ' alır.

You look ill. You'd better go home and take a rest. That ladder doesn't look safe.
Why are you looking out of the window? Is there something interesting?
I'm looking at you carefully but I don't understand what you are trying to do.


have / has

* Sahiplik bildiren 'have, has' ' have got, has got ' biçiminde de kullanılır.

I have two sisters.
I don't have any brothers.
She has a car.
She doesn't have a bike.
Do you have any nephews?
Yes, I do.
No, I don't.
Does she have a boat?
Yes, she does.
No, she doesn't.

Yukarıdaki cümleler aşağıdaki şekilde de yazılabilirler.

I have got two sisters.
I haven't got any brothers.
She has got a car.
She hasn't got a bike.
Have you got any nephews?
Yes, I have.
No, I haven't.
Has she got a boat?
Yes, she has.
No, she hasn't.


appear

'gibi görünmek' anlamındaysa '-ing' almaz: 'ortaya çıkmak' anlamındaysa '-ing ' alır.

The teacher appears to be in a bad mood today.
She appears to be bored with the film.
Look! Ali is appearing from where he has hidden.


weigh

Bir nesnenin ağırlığını söylerken '-ing' almaz; 'tartmak' anlamındaysa '-ing' alır.

The baby is getting fatter. She weighs six kilograms. The butcher is weighing the meat now.


be

'be' fiilinin present biçiminin am, is, are olduğunu ve 'şimdiki zaman' ve 'geniş zaman' için aynı biçimde kullanıldığım daha önce ifade etmiştik.

I am hungry. I want to eat something. (now)
When I am very tense, I prefer to have a walk to relax. (general)

'be' fiili, konuşmanın geçtiği sırada bir değişimi vurguluyorsa, bazı sıfatlarla Şimdiki Zaman yapısıyla ( am/is/are being) kullanılır.

'You are very rude.' (Çok kabasın.) ifadesi kişinin genelde kaba biri olduğunu belirtir.

'You are being rude.' (Kabalaşıyorsun.) ifadesi ise kişinin konuşma sırasında kaba davrandığını belirtir. 'Kabalık' genel bir özelliği olmayabilir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
© 2015 Kelime Bilgisi
Coğrafya