04/02/2014 14:19
1. Cümle Yapısı

Olmak yardımcı fiili ile birlikte fiilin sonuna -ing eki getirilerek cümle oluşturulur.


Affirmative (olumlu)

I am writing now.
You are reading a book.
He/She/It is eating lunch.

We are listening to music.
You are working hard.
They are discussing their financial problems.


Negative (olumsuz)

I am not writing now.
You are not reading a book.
He/She/It is not eating lunch.

We are not listening to music.
You are not working hard.
They are not discussing their financial problems.


Interrogative (soru)

Am I writing now?
Are you reading a book?
Is he/she/it eating lunch?

Are we listening to music?
Are you working hard?
Are they discussing their financial problems?


Olumsuz soruyu iki şekilde sorabiliriz.

Am I not trying to help you?
veya
Aren't I trying to help you?

Are you not helping your mother?
veya
Aren't you helping your mother?

Is she not studying English?
veya
Isn't she studying English?


2. -ING Ekinin Kullanılması


Sonu -e ile biten fiiller

Sonu -e ile bilen fiillere -ing takısı eklenirken -e düşer. *

write - writing
admire - admiring
hope - hoping
hide - hiding
shave - shaving
amaze - amazing
dine - dining
ride - riding


Sonu bir sesli harf +bir sessiz harfle biten fiiller

İki grupta incelenir:

TEK HECELİ FİİLLER

Bu gruba giren tek heceli fiillerde. sondaki sessiz harf çift yazılır.

stop - stopping
beg - begging
sit - sitting
rub - rubbing
set - setting
run - running

İKİ HECELİ FİİLLER

Vurgu l.hecedeyse sondaki sessiz harf tek yazılır;

listen - listening
happen - happening
open - opening
ripen - ripening

Vurgu 2.hecedeyse çift yazılır.

prefer - preferring
refer - referring
begin - beginning
control - controlling


Sonu -y ile biten fiiller

-y ile biten fiillere -ing takısı eklenirken yazımında değişiklik olmaz.

study - studying
reply - replying
try - trying
buy - buying
enjoy - enjoying


Sonu -ie ile biten fiiller

-ie -y' ye dönüşür ve -ing eklenir.

die - dying
lie - lying
tie - tying


Sonu iki sessiz harfle biten fiiller

İki sessizle biten fiillere -ing eklenirken yazımda değişiklik olmaz.

stand - standing
hold - holding
spend - spending
start - starting
find - finding
bend - bending


NOT: Sonu -ee biçiminde biten fiiller -ing takısı alırken -e düşmez: see-seeing, agree-aareeing, free-freeing


3. Şimdiki Zamanın (Present Continuous Tense) Kullanılması

a) Bu tense ile temel olarak içinde bulunduğumuz arıda yapmakta olduğumuz eylemleri anlatırız. Zamanı pekiştirmek için ise now, right now, at the moment, at present, still gibi zaman zarfları kullanırız.

Mother is in the kitchen now. She is cooking dinner.

— Where is your sister?
— I think she is writing a letter in her room. Listen! They are talking about us. Can you hear what they are saying?

b) Konuşmanın geçtiği sırada eylemi yapıyor olmasak bile, o sıralarda yapmakta olduğumuz işleri de bu tense ile anlatırız ve nowadays, these days, this term, this year, this month, this semestre, at the moment ( "şu sıralar" anlamında ) gibi zaman zarfları kullanırız.

— How many courses are you taking this term?
— I'm taking five courses.
— I haven't seen Peter recently. Have you?
— No, but I talked to him on the phone last Saturday. He is very busy these days. He is redecorating his house by himself.

c) Değişmekte olan durumları, olayları bu tense ile anlatırız.

"Everything is expensive. (Her şey pahalı.)" cümlesi, fiyatların o anki durumunu anlatır. Fakat,

"Everything is getting more and more expensive. (Her şey gittikçe pahalılaşıyor.)" ifadesi, fiyatların sürekli değiştiğini, yükseldiğini gösterir.

It is cold. ( Hava soğuk.)
It is getting colder. ( Hava gittikçe soğuyor.)

The economic situation in Turkey is very bad. (Türkiye'nin ekonomik durumu çok kötü.)
The economic situation in Turkey is getting worse. (Türkiye'nin ekonomik durumu gittikçe kötüleşiyor.)

d) Bu tense'i, tomorrow, next week, next year, next summer gibi gelecek zaman zarflarıyla, gelecekte yapmayı planladığımız eylemleri anlatmak için kullanırız.

I'm meeting Ann next Saturday.
They are giving a party next month.
She is leaving Istanbul in two days.

Örneklerde görüldüğü gibi, cümle yapı olarak şimdiki zamana, anlam olarak ise gelecek zamana aittir. Aynı kullanım Türkçe'de de varolduğu için, bu cümleleri Türkçe'ye, gelecek zaman ya da şimdiki zaman yapısında çevirmemiz mümkündür. Son örneği Türkçe'ye şu şekilde çevirebiliriz:

İki gün sonra İstanbul'dan ayrılıyor. / İki gün sonra İstanbul'dan ayrılacak.

Önceki
Önceki Konu:
Be (Olmak) Fiili

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi